اموزش مدلسازی همراه با رندرینگ و شبیه سازی حرکت مدل یک مدل هواپیما طوریکه زمینه پشت نرم افزار بصورت حرفه ای در محیط واقعی با زمینه انتخاب شده قرار میگیرد نرم افزار کتیا

از لحاظ طراحی مهندسی این مدل نکات و ترفندهای عالی دارد catia surface

قسمتی از تصاویر فیلم اموزشی در زیر اورده شده است

 

اموزش رندرینگ مدل بال هواپیما با نرم افزار کتیا
فیلم اموزش رندر مدل هواپیما با نرم افزار catia
اموزش رندرینگ از مدل هواپیما نرم افزار catia
اموزش رندرینگ مدل هواپیما با نرم افزار catia

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia